×

BILEK - ordinacija dentalne medicine dr.Dalibor Lisko: stomatološka ordinacija sa stoljetnom tradicijom


Ordinaciju Bilek osnovao je 1894. godine dr. Tomaš Bilek i od tada je u obiteljskom vlasništvu. Tomaša je nasljedio sin dr. Josip Bilek I., potom njegov unuk dr. Josip Bilek II. a od 1990 ordinaciju vodi praunuka dr. Vera Bilek, predstavnica četvrte generacije.
Nakon višegodišnjeg rada u ordinaciji, 2014 ordinaciju preuzima i vodi, dr. Dalibor Lisko čime se 125 godišnja tradicija ordinacije Bilek nastavlja i dalje.
Uz dugogodišnju tradiciju i sve mogućnosti koje nudi moderna stomatologija od konzervative, protetike, kirurgije, implantologije i parodontologije u mogućnost smo vam pružiti sve usluge na istom mjestu kao i usluge iz domene minimalno invazivne medicinske estetike lica.


5 generacija stomatološke ordinacije Bilek

Dr. Dalibor Lisko

Doktor dentalne medicine; rođen je u Osijeku 9. listopada 1981. Po završetku srednješkolskog obrazovanja za dentalnog tehničara upisuje Medicinski fakultet u Rijeci Studij dentalne medicine. U tijeku studija četiri puta nagrađen je dekanovom nagradom, a potom i rektorovom nagradom za najboljeg studenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je diplomirao s najvišom ocjenom 2005. godine. U toku studija intenzivno se bavio znanstvenim radom na području biomedicine na kojem je obajvio više radova kako na kongresima tako i u stručnim časopisima. Po završetku studija stručnu edukaciju stječe na polju parodontologije i implantologije prije svega u Italiji i Njemačkoj, te na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu.
Dr.Dalibor LiskoDr. Anika Černeka

Doktorica dentalne medicine; rođena je 16. rujna 1992. u Puli. 2007. godine završava osnovnu školu i upisuje prirodoslovno-matematički smjer u Gimnaziji Pula. 2009. godine izabrana je stipendistica Foruma za slobodu odgoja i ASSIT-a (American Secondary Schools for International Students & Teachers) te treći razred srednje škole provodi u Wasatch Academy, UT, SAD. Srednju školu završava u Puli, 2011. godine nakon čega iste godine upisuje upisuje studij dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Deveti semestar u sklopu Erasmus+ programa provodi na Ernst Moritz Arndt Sveučilištu u Greifswaldu, u Njemačkoj. Apsolvirala je u srpnju 2017. Po završetku studija aktivno se bavi i dodatno educira na polju endodoncije i restaurativne dentalne medicine te parodontologije. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.
Dr.Anika Černeka